GEO AZ AR
ახალი ამბები პროექტის შესახებ კითხვა/პასუხი კონტაქტი  
კანონმდებლობა
ვაკანსიები/კონკურსები
 

კალენდარი
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 ვაკანსიები/კონკურსები

პროგრამა "პესტალოცი” აცხადებს კონკურსს

პროგრამა "პესტალოცი” აცხადებს დამატებით კონკურსს 2010 წელს დაგეგმილ სემინარებსა და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მისაღებად. მასწავლებლებს და განათლების სექტორის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, მონაწილეობა მიიღონ პროგრამა "პესტალოცის” ფარგლებში ორგანიზებულ ტრენინგებსა და სემინარებში

XX საუკუნის გენოციდებისა და ჰოლოკოსტის ისტორია

დრო: 15-18 ნოემბერი, 2010 წ. ადგილი: პარიზი, საფრანგეთი

სამუშაო ენა: ფრანგული სამიზნე ჯგუფი: დაწყებითი და საბაზო-საშუალო საფეხურის ისტორიის, სამოქალაქო განათლების, ფილოსოფიის, ლიტერატურის ან ენის მასწავლებლები

ტრეინინგის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები:

ტრეინინგის მიზანია უკეთ დაანახოს მონაწილეებს ჰოლოკოსტის არსი და ნაცისტური გერმანიის მიერ ჩადენილი დანაშაულები;
აუხსნას, რა არის ჰოლოკოსტისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების შედეგი
განაცხადის ფორმის საქართველოს კოორდინატორთან წარდგენის ბოლო ვადა: 28 სექტემბერი, 2010.

ტრენინგის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩამოტვირთეთ შემდეგი დოკუმენტები ფრანგულ ენაზე

ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა ან/და დაუკავშირდით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს.

ტელ: 822 959981 ელ-ფოსტა: nrevishvili@tpdc.ge ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

საკონტაქტო პირი: ნინო რევიშვილი


--------------------------------------------------------------------------------

აუშვიცი და ჰოლოკოსტი ევროპაში ისტორიული მეხსიერების სწავლების კონტექსტში

დრო: 10-16 ოქტომბერი, 2010 წ. ადგილი: კრაკოვი, პოლონეთი

სამუშაო ენა: ინგლისური სამიზნე ჯგუფი: საშუალო საფეხურის ისტორიის, ლიტერატურის, ხელოვნების, სამოქალაქო განათლების, ეთიკის, ფილოსოფიის, რელიგიის, გეოგრაფიის, ბიოლოგიის მასწავლებლები.

ტრეინინგის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები: ტრეინინგის შედეგად მასწავლებლები მიიღებენ ინფორმაციას აუშვიცის შესახებ

განაცხადის ფორმის საქართველოს კოორდინატორთან წარდგენის ბოლო ვადა: 25 ივნისი, 2010 წელი.

ტრენინგის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩამოტვირთეთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე

ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა ან/და დაუკავშირდით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს.

ტელ: 822 959981 ელ-ფოსტა: nrevishvili@tpdc.ge ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

საკონტაქტო პირი: ნინო რევიშვილი


--------------------------------------------------------------------------------

ინფორმაციული წიგნიერების ხელშეწყობა ევროპულ საკლასო ოთახებში - როგორ ვასწარლოთ Google თაობას - გამოწვევები მასწავლებლებსა და განმანათლებლებს

დრო: 14-17 სექტემბერი, 2010 წ. ადგილი: ბერგენი, ნორვეგია

სამუშაო ენა: ინგლისური სამიზნე ჯგუფი: მასწავლებლები, სკოლის ბიბლიოთეკარები, მასწავლებელთა ტრენერები და სხვები

ტრეინინგის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები: ბერგენის ტრეინინგი-სემინარი დაეფუძნება იოჰან ჰენრიხ (1746-1827) პესტალოცის ჰოლისტიკურ მიდგომასა და პედაგოგიურ იდეებს. პესტალოცის შეხედულებების თანახმად, კარგი მასწავლებელი უნდა დაეხმაროს თავის მოსწავლეებს, განავითარონ საკუთარი პოტენციალი და ხელი შუწყოს მათთვის ეფექტური სასწავლო გარემოს ფორმირებას. ამ მიზნის მისაღწევად, სკოლა ს უნდა ჰქონდეს ფუნქციური სასკოლო ბიბლიოთეკა და მოტივირებული პერსონალი.სემინარი განიხილავს, რა როლი ენიჭება სასკოლო ბიბლიოთეკას ინფორმაცილი წიგნიერების განვითარებაში და როგორ შეიძლება ამ რესურსის ეფექურად გამოყენება.

ინფორმაციული წიგნიერება გულისხმობს იმ უნარ-ჩვევების განვითარებას, რაც აუცილებელია საჭირო ინფორმაციის იდენტიფიცირების, მოპოვების, და ეფექტურად გამოყენებისათვის სემინარის განმავლობაში მონაწილეები განიხილავენ, რა გამოწვევების წინაშე დგანან მასწავლებლები სკოლებში ინფორმაციული წიგნიერების დანერგვისას და განიხილავენ აღნიშნულ საკითხს სამი პერსპექტივის გათვალისწინებით: ა) ევროპული პერსპექტივა; ბ) ნორვეგიის ხედვა და გ) ლოკალური, ბერგენის ოლქის პერსპექტივა.

რამდენადაც სემინარის ფორმატი შერეულია (წორკშოპები და პრეზენტაციები), საუკეთესო პრაქტიკა და სხვადასხვა მაგალიტები წარმოდგენილი იქნება როგორც მასპინძელი ქვეყნის, ასევე მოწვეული მონაწილეებისაგან. ტრეინინგის ბოლოს ყველა მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს მოკლე მიმოხილვა, რომელიც ასახავს მის ქვეყანაში ინფორმაციული წიგნიერები მდგომარეობის ამსახველ დოკუმენტს.

განაცხადის ფორმის საქართველოს კოორდინატორთან წარდგენის ბოლო ვადა: 28 ივლისი, 2010 წელი.

ტრენინგის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩამოტვირთეთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე

ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა ან/და დაუკავშირდით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს:

ტელ: 822 959981 ელ-ფოსტა: nrevishvili@tpdc.ge ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

საკონტაქტო პირი: ნინო რევიშვილი


--------------------------------------------------------------------------------

სკოლის კულტურა - ღირებულებები და იდენტობა

დრო: 3-4 ოქტომბერი, 2010 წ. ადგილი: ველსი, ავსტრია

სამუშაო ენა: ინგლისური სამიზნე ჯგუფი: დაწყებითი და საბაზო-საშუალო საფეხურის მასწავლებლები და სკოლის დირექტორები

ტრეინინგის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები: ტრეინინგის მიზანია, განიხილოს, რა რელიგიურ და სეკულარულ ღირებულებებს ეყრდნობა სკოლის კულტურა სხვადასხვა ქვეყნებში.

ტრეინინგის შედეგად მონაწილეები გაიგებენ:

როგორ დაუკავშირონ ერთმანეთს ისეთი საკითხები როგორიცაა: ღირებულებები, ეთიკა, რელიგია და იდენტობა?
როგორ შეიძლება ევროპული სახელმწიფოების ღირებულებებისა და ეთიკის ასახვა განათლებაში?
როგორ წარიმართოს დიალოგი მშობლებთან, რომლებსაც განსხვავებული კულტურული და რელიგიური წარმოდგენები აქვთ ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით?
როგორ უნდა აისახოს კულტურული განსხვავებები (მაგალითად ენობრივი) სასწავლო გარემოში?
განაცხადის ფორმის საქართველოს კოორდინატორთან წარდგენის ბოლო ვადა: 30 აგვისტო, 2010 წელი.

ტრენინგის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩამოტვირთეთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე

ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა ან/და დაუკავშირდით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს:

ტელ: 822 959981 ელ-ფოსტა: nrevishvili@tpdc.ge ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

საკონტაქტო პირი: ნინო რევიშვილი


--------------------------------------------------------------------------------

პლურილინგუალიზმი, კულტურული მრავალფეროვნება და სოციალური ერთობა სკოლებში

დრო: 18-20 ნოემბერი, 2010 წ. ადგილი: გრაცი, ავსტრია

სამუშაო ენა: ინგლისური /გერმანული სამიზნე ჯგუფი: განათლების ექსპერტები და საშუალო საფეხურის მასწავლებლები, რომელთაც სასწავლო პრაქტიკაში ჰქონიათ შეხება პლურილინგუალიზმთან

ტრეინინგის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები: ტრეინინგის მთავარი მიზანია, ცხადად აუხსნას მონაწილეებს, რა განსხვავებაა მონოლინგუალურ და პლურილინგუალურ საგანმანათლებლო გარემოს შორის.

განაცხადის ფორმის საქართველოს კოორდინატორთან წარდგენის ბოლო ვადა: 11 ოქტომბერი, 2010 წელი.

ტრენინგის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩამოტვირთეთ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე

ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა ან/და დაუკავშირდით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს:

ტელ: 822 959981 ელ-ფოსტა: nrevishvili@tpdc.ge ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

საკონტაქტო პირი: ნინო რევიშვილი


--------------------------------------------------------------------------------

თუ დაინტერესდით ევროპულ სემინარებსა და ტრეინინგებში მონაწილეობით, დაგეგმილი სემინარებისა და ტრეინინგების განაცხადის ფორმების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ პროგრამა "პესტალოცის" ვებ-გვერდს

მონაწილეთა საყურადღებოდ! "პესტალოცის" ტრეინინგებსა და სემინარებში მონაწილე პირი თავად უწევს ორგანიზებას მგზავრობასა და ვიზიტის დაგეგმვას. ტრეინინგსა თუ სემინარში მონაწილეობისათვის მგზავრობისა და სასტუმროს ხარჯებს დაფარავს ევროსაბჭო მონაწილეთა მიერ სრულად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.მონაწილეთა საყურადღებოდ! ”პესტალოცის” ტრეინინგებსა და სემინარებში მონაწილე პირი თავად უწევს ორგანიზებას მგზავრობასა და ვიზიტის დაგეგმვას. ტრეინინგსა თუ სემინარში მონაწილეობისათვის მგზავრობისა და სასტუმროს ხარჯებს დაფარავს ევროსაბჭო მონაწილეთა მიერ სრულად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე

საავტორო უფლებები დაცულია, 2009 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ვებ-გვერდი შექმნილია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით დამზადებულია “ნოვატეკის” მიერ/ვებგვერდის დიზაინი გივი თვალავაძე Copyright 2009, Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations (CCIIR) All rights reserved Web-site is created with financial support of OSCE High Commissioner on National Minorities Created by “Novatech”/Designed by Givi Tvalavadze