GEO AZ AR
ახალი ამბები პროექტის შესახებ კითხვა/პასუხი კონტაქტი  
კანონმდებლობა
ვაკანსიები/კონკურსები
 

კალენდარი
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 მასწავლებელთა სერტიფიცირება
შეკითხვა

ნათია   ზაქაშვილი

ერთი  წელია დავამთავრე უნივერსიტეტი ქართული ენისა ლიტერატურის ფაკულტეტი  ვარ უმუშევარი მაქვს თუ არა უფლება მასწავლებელთა სასერფიკაციო გამოცდებში მივიღო მონაწილეობა.

პასუხი

2014 წლამდე სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების უფლება აქვს ყველა მოქმედ მასწავლებელს, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა პედაგოგიური განათლება. პირს, რომელიც ამჟამად არ მუშაობს სკოლაში, მაგრამ აქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება, ასევე აქვს უფლება ჩააბაროს გამოცდა.

 
შეკითხვა

რომელ საგნსა და საგნობრივ ჯგუფში იგეგმება ტესტირება?

პასუხი

სასერტიფიკაციო გამოცდის შინაარსობრივი ნაწილი ტარდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შემდეგ საგნებში:
ა) ქართული ენა და ლიტერატურა;
ბ) მათემატიკა;
გ) საზოგადოებრივი მეცნიერებები - საქართველოს ისტორია, საქართველოს გეოგრაფია და სამოქალაქო განათლება;
დ) საბუნებიმეტყველო მეცნიერებები-ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია;
ე) უცხოური ენები-ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული;
ვ) ფიზიკური აღზრდა;
ზ) შრომითი და ესთეტიკური აღზრდის საგნები - ხელოვნება და მუსიკა.

 
შეკითხვა

რა ენაზე გაივლიან სერტიფიცირებას არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლები?

პასუხი

2014 წლამდე არაქართულენოვანი სკოლის მასწავლებლები სასერტიფიკაციო გამოცდას ჩააბარებენ რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე.

 
შეკითხვა

რა სახის დახმარებას გაუწევს განათლების სამინისტრო მასწავლებლებს სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის მოსამზადებლად?

პასუხი

საგამოცდო ტესტების შინაარსი დაეფუძნება მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისა და ეროვნული სასწავლო გეგმების მოთხოვნებს. ეროვნული სასწავლო გეგმები წარმოადგენს იმ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს სკოლებში სწავლებისა და სწავლის შინაარსსა და მიმდინარეობას.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა გამოუშვა შემდეგი მასალები:

  • მასწავლებელთა დამხმარე სახელმძღვანელო (3 წიგნად)
  • პროფესიონალი მასწავლებლის 9 მახასიათებელი (ჯ. თერნბული)
  • ეფექტური სწავლება სკოლაში (რ. მარზანო და სხვები)
  • მასწავლებელთა კომპეტენციების ჩარჩო: რა უნდა გააკეთოს თითოეულმა მასწავლებელმა სამოქალაქო განათლებისა და

დამიანის უფლებების სწავლების ხელშესაწყობად (პ. ბრეტი და სხვები)
დაგეგმილია ასევე წარმატებული მეცნიერების მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოების თარგმნა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ გამოცემული პუბლიკაციები დარიგდა რესურს-ცენტრებსა და სკოლებში და ხელმისაწვდომია ყველა მასწავლებლისათვის. მასალები ასევე განთავსდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ვებგვერდზე http://www.tpdc.ge/. პედაგოგები წინასწარ მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას სერტიფიცირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მასწავლებლებთან შეხვედრები მიმდინარეობს და გაგრძელდება სერტიფიცირების პროცესის ყველა ეტაპზე.

 
შეკითხვა

ფასიანი იქნება თუ არა მასწავლებელთა სერტიფიცირება?

პასუხი

მასწავლებელთა სერტიფიცირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს გაიღებს სახელმწიფო. შესაბამისად მოქმედ მასწავლებელთა და მაძიებელთა პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდა დაფინანსებული იქნება სახელმწიფოს მიერ. იმ მასწავლებლებსა და მაძიებლებს, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდა, შესაძლებლობა მიეცემათ ხელმეორედ გავიდნენ გამოცდაზე. განმეორებითი გამოცდები იქნება ფასიანი. მასწავლებლის სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული გადასახადის ოდენობა განისაზღვრება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ.

 
შეკითხვა

როდის დაიწყება მასწავლებელთა სერტიფიცირება, რას მოიცავს და ვინ არის პასუხისმგებელი მის ჩატარებაზე?

პასუხი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2010 წლიდან იწყებს მასწავლებელთა სერტიფიცირებას. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი პასუხისმგებელია სერტიფიცირების პროცესზე და იმ მინიმალური კომპეტენციების განსაზღვრაზე, რომლის საფუძველზე უნდა მოხდეს მასწავლებელთა შეფასება და ტესტების მომზადება. ტესტების მომზადებასა და ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელია გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოქმედმა მასწავლებლებმა სერტიფიკატის მოსაპოვებლად უნდა ჩააბარონ გამოცდა. მასწავლებლობის მსურველებმა ანუ მაძიებლებმა უნდა გაიარონ მინიმუმ ერთწლიანი გამოსაცდელი პერიოდი სკოლაში და სკოლის მიერ დადებითად შეფასების შემთხვევაში ჩააბარონ გამოცდა. სასერტიფიკაციო გამოცდით შეფასდება მასწავლებლის პროფესიული უნარი და ეროვნული სასწავლო გეგმების მოთხოვნების შესაბამისი საგნის/საგნების ფლობის ხარისხი. გამოცდა მოიცავს ორი სახის ტესტს: 1. პროფესიული უნარის შესაფასებელი ტესტი; 2. ეროვნული სასწავლო გეგმებით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ფლობის ხარისხის შესაფასებელი ტესტი. პროფესიული უნარის შესაფასებელი ტესტი საერთო იქნება დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების მასწავლებლებისათვის. განსხვავებულია მხოლოდ საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ფლობის ხარისხის შესაფასებელი ტესტი.

 
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6]
საავტორო უფლებები დაცულია, 2009 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ვებ-გვერდი შექმნილია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით დამზადებულია “ნოვატეკის” მიერ/ვებგვერდის დიზაინი გივი თვალავაძე Copyright 2009, Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations (CCIIR) All rights reserved Web-site is created with financial support of OSCE High Commissioner on National Minorities Created by “Novatech”/Designed by Givi Tvalavadze