GEO AZ AR
ახალი ამბები პროექტის შესახებ კითხვა/პასუხი კონტაქტი  
კანონმდებლობა
ვაკანსიები/კონკურსები
 

კალენდარი
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 სკოლის მართვა
შეკითხვა

როგორ ხორციელდება სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება საანგარიშო პერიოდში, სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობის მატების, ან კლების შემთხვევაში (მაგ. თუ გახდა 500 მოსწავლეზე ნაკლები, ან მეტი).

პასუხი

არჩეული სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილება, სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით, მისი უფლებამოსილების პერიოდში (3 წელი) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის. ეს ნიშნავს, რომ საბჭოს წევრთა რაოდენობის შეცვლის საკითხი დადგება მხოლოდ მისი ხელახალი არჩევის წინ.

 
შეკითხვა

მოსწავლეთა კლუბებსა და სექციებს აუცილებელია, დირექტორის მოადგილე ხელმძღვანელობდეს?

პასუხი

საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილეების რაოდენობასა და მათ დარგობრივ დანიშნულებას (მაგ: სასწავლო, სამეურნეო, აღმზრდელობითი, საინფორმაციო, სამუსიკო, სპორტული თუ ნებისმიერი სხვა) განსაზღვრავს საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭო, სკოლის დირექტორის წარდგინებით (კანონი ზოგადი განათლების შესახებ; მუხლი 43). თუკი დამატებითი ფუნქციები ხელს შეუშლის დირექტორის მოადგილეს თავი გაართვას თავის უშუალო ფუნქციებს, მაშინ ეს ფუნქციები მას სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიძლება ჩამოერთვას.

 
შეკითხვა

ოპტიმიზაციის პროცესის შედეგად გაერთიანდა ორი სკოლა, როგორ უნდა აკონტროლოს ერთმა ადმინისტრაციამ ორი სკოლა?

პასუხი

ასეთ შემთხვევაში სკოლის ადმინისტრაციამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს მართვის როგორ მენეჯმენტს აირჩევს ის. შესაძლებელია, საფეხურების მიხედვით მოხდეს მოსწავლეთა გადანაწილება, ერთი სასწავლო ნაწილი მიემაგროს მხოლოდ ერთ შენობას (კორპუსზე), ხოლო დირექტორი ყოველდღიურად უნდა მიდიოდეს, ან კითხულობდეს რა მდგომარეობაა იქ.

 
შეკითხვა

აქვს თუ არა ერთი სკოლის მასწავლებელს უფლება, არასრული დატვირთვის შემთხვევაში, იმუშაოს სხვა სკოლაშიც?

პასუხი

მასწავლებელს ამის უფლება აქვს.

 
შეკითხვა

შეიძლება თუ არა დასაქმებულს შვებულება მიეცეს მუშაობის დაწყებიდან 11 თვის გასვლამდე?

პასუხი

"საქართველოს შრომის კოდექსის" მიხედვით (მუხლი 22.), დასაქმებულს შვებულების მოთხოვნა შეუძლია მუშაობის თერთმეტი თვის შემდეგ. დასაქმებულს მხარეთა შეთანხმებით შვებულება შეიძლება მიეცეს აღნიშნული ვადის გასვლამდეც.
დასაქმებულს აქვს ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღების უფლება. ამ შემთხვევაში დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება შეუძლებელია გადაუდებელი სამედიცინო, ან ოჯახური პირობების გამო (მუხლი 23).

 
შეკითხვა

რა საჭიროა რვა საათიანი სამუშაო დრო გაატარო სკოლაში, თუკი შეგიძლია გაკვეთილისთვის მოემზადო სახლში ან ბიბლიოთეკაში?

პასუხი

რა თქმა უნდა არ არის აუცილებლობა მასწავლებელი მთელ დღეს სკოლაში ატარებდეს, მხოლოდ ამით ვერ ამაღლდება მასწავლებლის კვალიფიკაცია.
მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასი მასწავლებელს ეძლევა არა მხოლოდ საგაკვეთილო საათების ჩატარებისთვის (სრული დატვირთვის მასწავლებელს 36 საათიანი სამუშაო კვირისთვის), ეს არ ნიშნავს, რომ იგი სამუშაო საათებში (საგაკვეთილო საათების გარდა) აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს სკოლაში. მასწავლებელს უფლება აქვს საერთო სამუშაო (პედაგოგის განათლების დონის ამაღლება, მოსწავლეებთან ინდივიდუალური მუშაობა, სასწავლო მასალის მომზადება და სხვა) შეასრულოს სახლში. თუ სკოლის ადმინისტრაცია თვლის, რომ მასწავლებელი ვერ აღწევს სასურველ შედეგებს სწავლებისას, დირექცია უფლებამოსილია მასწავლებელს მოსთხოვოს არასაგაკვეთილო საათების პერიოდში სკოლაში მუშაობა სწავლების შედეგების გაუმჯობესებამდე.
თუკი სკოლას აქვს სათანადო დონეზე აღჭურვილი ბიბლიოთეკა და ქსელში ჩართული კომპიუტერები, სამუშაო დღის გატარება სკოლაში ბევრად უფრო ეფექტური იქნება. მასწავლებელს, საგაკვეთილო დროის გარდა, უნდა ჰქონდეს სისტემატური ხასიათის შეხვედრები თავის კოლეგებთან, სადაც მოხდება მიმდინარე პრობლემებზე და საჭიროებებზე მსჯელობა, სიახლეების განხილვა, გამოცდილების გაზიარება.

 
შეკითხვა

შეიძლება თუ არა სკოლაში ირიცხებოდეს და კლასიდან კლასში გადადიოდეს (ტყუილი შეფასებებით) ისეთი მოსწავლე, რომელიც საერთოდ არ დადის სკოლაში.

პასუხი

რა თქმა უნდა არ შეიძლება. კლასიდან კლასში უნდა გადავიდეს მხოლოდ ის მოსწავლე, რომელიც დაძლევს იმ კლასის სასწავლო გეგმას - ანუ იმ შედეგებს, რისთვისაც მას უნდა მიეღწია. ამასთან ერთად, ნიშნების გაყალბება არა მარტო უსინდისობაა ყველა მოსწავლის მიმართ, მათ შორის მის მიმართაც ვის ნიშნებსაც აყალბებენ, არამედ ეს არის აბსოლუტურად არაპედაგოგიური მიდგომა. ასეთი რამისთვის მასწავლებელმა მომავალში, როდესაც სერტიფიცირება დაიწყება შესაძლოა სერტიფიკატიც (ანუ მასწავლებლობის უფლებაც) დაკარგოს.

 
შეკითხვა

არის თუ არა დირექტორი ვალდებული, წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ გასცეს პედაგოგებზე სახელფასო დანამატი, თუ მოსწავლეთა კონტიგენტი 900 ბავშვზე მეტია, დირექტორის ხელფასი 900 ლარს შეადგენს, ხოლო მოადგილეების 700 ლარამდეა.

პასუხი

დანამატის ვალდებულება დირექტორს არ აქვს. კითხვის მეორე ნაწილი ვერ გავიგე 900,700-ის შესახებ.

 
პირველი გვერდი > [2]
საავტორო უფლებები დაცულია, 2009 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ვებ-გვერდი შექმნილია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით დამზადებულია “ნოვატეკის” მიერ/ვებგვერდის დიზაინი გივი თვალავაძე Copyright 2009, Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations (CCIIR) All rights reserved Web-site is created with financial support of OSCE High Commissioner on National Minorities Created by “Novatech”/Designed by Givi Tvalavadze