GEO AZ AR
ახალი ამბები პროექტის შესახებ კითხვა/პასუხი კონტაქტი  
კანონმდებლობა
ვაკანსიები/კონკურსები
 

კალენდარი
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 გამოცდები
შეკითხვა

  ვარ მე–12 კლასში და სკოლაში ვსწავლობ რუსულ და გერმანულ  ენებს, მაგრამ ვემზადები ინგლისურ ენაში, რომელი უცხო ენის  ჩაბარება მომიწევს საატესტატო  გამოცდებზე?

პასუხი

ყველა სკოლაში მოსწავლეები ორ უცხოურ ენას სწავლობენ. მოსწავლეს აქვს უფლება აირჩიოს ერთ-ერთი იმ ორ უცხოურ ენას შორის, რომლებსაც იგი სკოლაში სწავლობს. დავუშვათ, მოსწავლე სკოლაში სწავლობს ფრანგულსა და რუსულს, მაშინ მას შეუძლია ჩააბაროს ან ფრანგული, ან რუსული. ატესტატი არის სკოლაში მიღებული ცოდნის დამადასტურებელი საბუთი, ამიტომ ბარდება მხოლოდ ის საგნები, რომლებსაც მოსაწვლე სწავლობს. (გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ინტერვიუ უცხოური ენების ჯგუფის ხელმძღვანელთან). ინერვიუს სრული ვერსია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.naec.ge/index.php?id=559&lang=geo

 
შეკითხვა

როდის დაიდება საატესტატო ტესტები გეოგრაფიაში ?

პასუხი

   ტესტური დავალებების ნიმუშები და საგამოცდო პროგრამები  გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე  დეკემბრის მეორე ნახევარში  განთავსდება.

 
შეკითხვა

გამოსულია თუ არა ბიოლოგიის სააბიტურო წიგნი საატესტატო გამოცდებისთვის?

პასუხი

ბიოლოგიის სააბიტურო წიგნი სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახით გამოცემული არ არის. აბიტურიენტებს გამოცდისთვის მომზადება შეუძლიათ ბიოლოგიის საატესტატო პროგრამის მიხედვით იმ სახელმძღვანელოებზე დაყრდნობით, რომლებსაც წინა კლასებში იყენებდნენ.

 
შეკითხვა

ვსწავლობ რუსულ სკოლაში და მაინტერესებს შეიძლება თუ არა ეროვნულ გამოცდებში ჩავაბარო მათემატიკა, ზოგადი უნარები რუსულად და რუსული ენა როგორც უცხო ენა?

პასუხი

აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტები აბარებენ 4 გამოცდას, სამ სავალდებულოს ( ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები და უცხო ენა) და ერთ არჩევითს– შემდეგი საგნებიდან: ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, რომელსაც კონკრეტული ფაკულტეტი ითხოვს.როგორც არაქართულენოვანი სკოლის კურსდამთავრებულს, თქვენ შეგიძლიათ , რომ მათემატიკა და ზოგადი უანრები ჩააბაროთ რუსულ ენაზე,  და ასევე გაქვთ უფლება, რომ რუსული აირჩიოთ უცხო ენად.

 
შეკითხვა

მაინტერესებს, საატესტატო გამოცდებზე თუ ვერ გადავლახე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ერთ საგანში მაინც, ხოლო სხვა საგნებში გადავლახე, მაინც მომცემენ სკოლის ატესტატს?

პასუხი

თქვენს მიერ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დეკემბრის ბოლომდე გამოვა სამინისტროს ოფიციალური ბრძანება, სადაც აღწერლი იქნება საატესატო გამოცდებთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის მოსწავლისთვის ატესტატის გაცემის საკითხებიც.

 
შეკითხვა

სად შეიძლება ვნახო რუსულის თავისუფალი თემები, რომლებიც შესაძლოა მოვიდეს მისაღებ გამოცდებზე, ან რომლებიც იყო წინა წლების მისაღებ გამოცდებზე?

პასუხი

2010 წლის ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები რუსულ ენაში განთავსებულია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ–გვერდზე: www.naec.ge -ზე.

 
შეკითხვა

 გამოვა თუ არა გეოგრაფიის სააბიტურო წიგნი?

პასუხი

გეოგრაფიის სააბიტურო წიგნი კონკრეტულად აბიტურის საათებისთვის არ გამოვა, თუმცა მეთორმეტე კლასელებს შეუძლიათ ისარგებლონ 9–ე და 11–ე კლასების გრიფირებული სახელმძღვანელოებით საქართველოს გეოგრაფიაში. ამ ორ სახელმძღვანელოში თავმოყრილია ის საკითხები, რომლებიც მოსწავლეებს დაეხმარება გეოგრაფიაში საატესტატო გამოცდისთვის მომზადებაში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ–გვერდზე განთავსებულია 2011 ატესტატის მინიმალური კომპეტენციის პროგრამა სხვა საგნებთან ერთად გეოგრაფიაშიც არის ხელმისაწვოდმი. იხილეთ ბმული

http://mes.gov.ge/uploads/Geografia.pdf

 
შეკითხვა
თბილისის რომელ უნივერსიტეტშია ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი და რომელი საგანი ბარდება მეორხე, არჩევით საგნად?
პასუხი
მოცემულ ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ აკტედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების სია და შიგიძლიათ თავად გადაამოწოთ რომელ უნივესიტეტებს აქვთ თქვენთვის სასურველი ფაკულტი და რომლ ფაკულტეტზე რომელი არჩევითი საგანი ბარდება. იხილეთ ბმული: http://mes.gov.ge/content.php?id=83&lang=geo
 
შეკითხვა
სამი ძირითადი საგნის გარდა რომელი საგანი ბარდება ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე მეოთხე არჩევით საგნად?
პასუხი
ყველა უნივერსიტეტს აქვს უფლება აირჩიოს მეოთხე საგანი ნებისმიერი ფაკულტეტისთვის. უმჯობესია მიმართოთ იმ უნივერსიტეტს, რომელშიც გსურთ სწავლის გაგრძელება. აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელთა სია: http://mes.gov.ge/content.php?id=83&lang=geo
 
შეკითხვა
მე-12 კლასში არაქართულენოვან სკოლებში იმავე პრიციპით ჩატარდება გამოცდები ,,CAT’’ _ის მეთოდით როგორც ქართულენოვან სკოლებში?
პასუხი
ყველა მე_12 კლასელი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში ერთი და იმავე პრინციპით ჩააბარებენ საატესტატო გამოცდებს. ნებისმიერი ცვლილება საატესტატო გამოცდებთან დაკავშირებით განთავსდება განათლებისა და მეცნიერების სამინიოსტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: www.mes.gov.ge
 
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9]
საავტორო უფლებები დაცულია, 2009 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ვებ-გვერდი შექმნილია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით დამზადებულია “ნოვატეკის” მიერ/ვებგვერდის დიზაინი გივი თვალავაძე Copyright 2009, Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations (CCIIR) All rights reserved Web-site is created with financial support of OSCE High Commissioner on National Minorities Created by “Novatech”/Designed by Givi Tvalavadze